Kodulehe SEO optimeerimise audit

Põhjalik SEO audit annab ülevaate SEO olukorrast ja kiiretest võitudest ning kõigist vajalikest tegevustest.

Auditiga koos valmib detailne tegevusplaan kitsaskohtade parendamiseks

Mis osad katab SEO audit?

SEO audit koosneb kolmest suurest plokist.

Annan nende ülevaate võrreldes metsa sisse ehitatava kohvikuga, kuhu esialgu ei vii ükski tee ega teeviit.

1. Veebi tehniliste osade audit

SEO tehnilised aspektid on kodulehtede puhul võrreldavad metsa sisse ehitatava kohvikuhoone vundamendi ja kandvate seinte rajamisega.

Kui need ei ole piisavalt heal tasemel korras, ei ole suurt mõtet tegeleda siseviimistluse ja sisustamisega ehk märksõnade ja SEO sisutekstide lisamisega.

Kodulehe puhul on SEO jaoks olulised tehnilised asjad:

 1. Veebi ehitamise üldine loogika
 2. Veebi laadimise kiirus
 3. Google’ robotite juurdepääsetavus veebile ja indekseerimine ehk Google’is oma lehekülgede näitamine
 4. Optimeeritavate lehekülgede olemasolu või seisukord
 5. Lehekülgede ülesehitusest tulenevad SEO probleemid

2. Veebi SEO auditi märksõnade ja sisu osa

Maja ehitusega võrreldes on märksõnade-sisu lisamine kui hoone karbi siseviimistluse ja sisutuse lisamine. 

SEO jaoks olulised sisulised asjad on siin faasis:

 1. Hetke märksõnade ja ka kiirete võitude ülevaade
 2. Ülevaate saamine tegelikult otsitavatest märksõnadest
 3. SEO jaoks olemasoleva sisu toimetamine
 4. SEO jaoks vajaliku uue sisu loomine
 5. SEO sisuloome selgituseks pisikoolitus
 6. Sisu loomiseks vajalike juhiste koostamine

3. SEO välislinkide strateegia ja loomine

SEO välislingid tähendavad teisi veebilehti, mis viitavad sinu kodulehele.

Kohviku ehitusega võrreldes on siin tegu teede rajamisega lähimatest asulatest kohvikuni ja enda reklaamimisest suunaviitadega väljaspool. Kõik selleks, et teavitada oma sihtgruppi uuest avatud kohvikust ja aidata neil mugavalt kohale jõuda.

Mida rohkem ja kvaliteetsemaid viiteid mujalt, seda kõrgemale tulevad otsingus tehniliselt korras ja märksõnadele optimeeritud leheküljed.

SEO tegevused:

 1. Välislinkide analüüs valitud konkurentide baasil
 2. Välislinkide võimaluste tegevusplaani koostamine arvestades sinu valdkonda – iga valdkond on natuke erinev. Samuti erinevad välislinkide tegevused riigiti
 3. Välislinkide tegevuste kirjutamine samm-sammuliseks tegevusplaaniks

Põhjalik SEO audit koos tegevusplaaniga katab kõik ülaloleva

 • Tehnilise SEO
 • Märksõnade SEO koos sisuloome osaga
 • Välislinkide strateegia ja tegevusplaani koostamise

Mis on SEO auditi hind?

SEO auditi hind sõltub otseselt veebi mahust, töö keerukusest ja valdkonnast.

SEO audit on rätseplahendusel valmiv projektitöö.

Selle alusel on ülevaade vajalikest tegevustest ja nende tegevuste mahust. 

SEO tulemused saabuvad mõned kuud peale seda, kui vajalikud asjad on õigesti ära tehtud.

Mõned korduma kippuvad küsimused vastatud

Kas SEO analüüs valmib üheainsa tööriistaga?

Ei. Kasutan vastavalt vajadusele erinevaid SEO tööriistu, sest ükski kõik-ühes tööriist ei ole piisavalt hea, et olla ainus. 

Iga SEO audit on rätseplahendus.

Kui detailne on auditis sisalduv märksõnade analüüs?

SEO märksõnade analüüs on väga detailne. Kombineerides erinevaid tööriistu, annan ülevaate kõigist sinu valdkonnaga seonduvatest märksõnadest, et sul oleks kõigest korraga ülevaade ning saaksid SEO asjades saavutada tulemused kordades kiiremini.

Seda võrreldes näiteks väikeses mahus igakuise SEO teenusega, kus igal kuul tegeletakse 1-2 märksõnaga mingil määral.

Mis on SEO kiired võidud?

Kiired võidud sõltuvad veebi hetkeolukorrast. Enamasti on need otseses seoses kodulehe vanuse, sisukuse ja praeguste välislinkide efektiivsema ärakasutusega.

Kas SEO puhul on olemas ühte asja, mis toob kiirelt kordades tulemusi?

SEO puhul ei ole üksikul teguril sellisel määral kaalu, mis toob veebilehe maagiliselt ja kiirelt otsingus esimeseks.

SEO puhul on palju erinevaid tegureid, mille koosmõjul tulevad head tulemused.

Siinkohal olen neid kirjeldanud kolmes osas ja hoone ehitamise näitel. Selline lähenemine on lubanud aastate jooksul tuua erinevates valdkondades stabiilselt tulemusi ning kõike võimalikult loogiliselt selgitada, sest iga järgmine osa toetub eelmisele.