Põhjalik ja detailne SEO analüüs koos arusaadava tegevuskavaga otse spetsialistilt

Lähenen SEO-le süsteemselt ja tulemuslikult.

Põhjaliku SEO analüüsi või teisisõnu kodulehe optimeerimise auditiga vaatan üle kõik SEO osas olulise ja keskendun just neile aspektidele, mis on antud veebis ja selles valdkonnas kõigest olulisest kriitilisemad.

SEO analüüs katab põhjalikult allolevad 3 osa, millest tuleb kokku tervilik SEO.

  1. Alustuseks peab tehniline SEO olema piisavalt korras. 
  2. Seejärel on mõtet tegeleda märksõnade ja vajadusel sisuloomega
  3. Lehevälised lingid toovad otsingus kõrgemale leheküljed, mis on eelnevalt tehtud korda tehniliselt ja sisuliselt, märksõnadele vastavalt.

Nii toimetades on võimalik vältida enamikke SEO probleeme.

Tehniline SEO

Korras tehniline SEO on kogu SEO tegevuste vundament.

Märksõnade analüüs ja sisu tasemel hallatav SEO

Märksõnade ja sisuloome SEO on kui maja ehitamine tehniliselt korras vundamendile.

Veebiväline (Off-site) SEO

Peale tehnilise ja sisulise korrastamist on aeg välislinkide käes.

SEO välislinkide strateegia ja konkreetsed tegevused sõltuvad konkurentsitasemest ja turust – igas riigis ja valdkonnas on omapärad.

Lisavõimalused

Lisaks põhjalikule SEO auditile saan aidata kõige järgnevaga või mõne asjaga neist.

SEO hetkeolukorra raport ja konsultatsioonid

Hetkeolukorra põgus ülevaade koos lühikese konsultatsiooniga.

Siin ei sisaldu detailne SEO tegevuskava.

SEO strateegia loomine

Soovid abi kursi seadmisega?

Võin abiks olla muuhulgas järgnevaga

  • Aegunud domeenid
  • Mitmekeelne SEO
  • Sisuloome strateegia, korraldamine, teostus

Kõik kaasnev

Lisaks SEO-le saan koos partneritega aidata järgmisega:

  • Veebilehtede loomine või uuendamine
  • E-poodide loomine või uuendamine
  • Digiprojektide juhtimine