Top 2 tehnilise SEO viga, mida vältida juba arendust alustades

SEO auditite leidudes kipuvad mõned olulisemad SEO vead korduma tihemini, kui meeldiks.

Toon siin neist välja top 2.

 

HTML koodi parimate tavade mitte järgimine

Alustame täiesti algusest – mis on HTML?

HTML on ingliskeelne lühend sõnadest HyperText Markup Language ehk ‘hüperteksti märgistuskeel’.

Lihtsamalt öeldes, see on keel, milles veebibrauserid näitavad vaatajale veebilehekülgede sisu.

Kui loed seda artiklit, paigutab sinu seadmes olev veebibrauseri aken kui väike robot siin lehel oleva info sinu ekraanile just sellelt artiklilt kui veebileheküljelt HTML koodi lugedes. Ka Google on sarnane robot, mis töötleb sama infot lehekülje koodi lugedes kui sina praegu silmaga.

 

Mida võib pidada HTML parimateks tavadeks?

Toon eraldi välja kolm, mis on SEO jaoks mingil määral olulised.

  • Koodi kvaliteet
  • Pea- ja alapealkirjad
  • Linkide atribuudid

Kui võtta neist üks konkreetne tehnilise SEO viga, toon sellena välja järgneva näite.

Pealkirjade puudumine

Puuduvat pealkirja ei saa ju korrektselt märgistada.

Ühel hetkel tuleb SEO teemades ette hetk, kus on ülimalt mõistlik kasutada näiteks H2 alapealkirjas mõnda märksõna.

Kui veebilehel ei ole H2 pealkirja, ei ole selles võimalik ka märksõna kasutada.

Et HTML kood on praeguse seisuga üle 30 aasta vana leiutis, ei tohiks siin küsimus olla selle uudsuses.

Paraku tuleb see asi, mis seostub iga veebilehega juba aastakümneid, paljudele arendajatele ja SEO teenuse tellijatele endiselt üllatusena.

 

Disain piirab teksti lisamist

Kui on sooviks saada SEO osas tulemusi võimalikult vähese tööga, eeldab see enamasti mõningase teksti lisamist olulistele lehekülgedele.

Kui veebi disain, mis tihti on valminud disaineri poolt juba enne veebi arendamist, seab teksti lisamisele piirangud, tekib probleem. SEO jaoks vajalikku asja ei saa lehel teha.

 

Mõlema probleemi esinemine põhjustab järgneva olukorra:

  1. Arendajaga tekib arutelu, mis võtab kõigi aega.
  2. Asjade parendamine ja tehtu kontrollimine võtab tihti aega.
  3. Soovides ühte või mõlemat asja mitte korrastada, saab neist tulenevaid puuduseid muude tegevustega kompenseerida. SEO jaoks vajalike tegevuste tegemise aeg muutub natuke hilisemaks ja viis teistsuguseks. Et iga veeb on erinev ja iga puudus on pigem erandlikult +1 asi mida meeles pidada, kasvab SEO jaoks vajalike asjade meelespidamise maht paari asja võrra.
  4. Puuduste kompenseerimine tähendab ebamõistlikku lisatööd.